Fonduri structurale
ISE PERFORMER CONSULT sprijină absorbţia fondurilor structurale în România, acordând o atenţie deosebită potenţialilor beneficiari în toate fazele de evoluţie ale proiectului.
Experienţa în finanţări nerambursabile ISE PERFORMER CONSULT a fost preocupat de absorbţia de fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene inclusiv din faza de preaderare.
Experienţa în dezvoltarea afacerilor ISE PERFORMER CONSULT a susţinut şi susţine dezvoltarea afacerilor şi în afara ariei de operare a fondurilor Uniunii Europene, realizând un impresionant număr de misiuni de consultanţă.